Jdi na obsah Jdi na menu
 


<<zpět<<

Duchovní cesta a změny ve vztazích

(čerpáno z knihy Léčení s Anděly od DoreenVirtue, Ph.D.)

léčení s anděly

Je zřejmé, že studium duchovních otázek může v mnoha ohledech změnit váš život. Otevírá vás novým možnostem, zázračným zásahům léčení. Také významně proměňuje vaše vztahy.

Otázka vztahů je pro lidi, kteří se vydali po duchovní cestě, pravděpodobně tou nejdůležitější. Možná si s obavami říkáte: „Budou mě mí přátelé a rodina chápat, když mám teď nové zájmy a odlišné názory na život?“ Možná zjistíte, že ztrácíte zájem o některé své staré kamarády a toužíte po přátelství s lidmi podobného smýšlení.

Snad se také obáváte toho, jak na vaše duchovní procitnutí zareaguje vaše rodina. Jste-li vychováni v tradičním náboženství, mohou vás odsuzovat členové rodiny, kteří ze strachu alternativní a neortodoxní spiritualitu neuznávají.

Ve chvíli, kdy otevřete svou mysl, své srdce a život duchovnu jsou změny nevyhnutelné, a mohou být úžasným, nádherným zážitkem, pokud uvěříte v jejich smysl. Stejně tak vás ovšem mohou vyděsit a zabolet v případě, že se budete křečovitě držet vlastních představ o tom, jak by měly věci vypadat, nebo se leknete ztráty přátel. Pokud se něčeho podobného obáváte, pak se to obvykle stane.

Naštěstí jsou tu andělé, kteří vás těmito změnami ochotně provedou – připraví vám cestu.


Čakry a zákon přitažlivosti


Obrazek 

Skutečné Božské vedení nikdy nesoudí a neobviňuje ani nehodnotí, jestli má někdo pravdu nebo ne, jestli je dobrý nebo špatný. Andělé tedy vždy hledají takové řešení, které vyhoví oběma stranám konfliktu. Někdy vás ale také mohou vyvést ze stávajících vztahů nebo vám pomohou ukončit přátelství, jejichž účel byl již naplněn.

     Představa o ukončení nějakého vztahu často může působit hrozivě na kohokoliv. Ovšem v těch, kteří se vydali po duchovní cestě, může tento proces vyvolat pocity viny. „Mám přeci lidem pomáhat a milovat je,“ říkáte si možná. „Opouštím snad svou kamarádku, když jsem se rozhodla trávit s ní méně času?“

Skutečně se můžete rozhodnout trávit méně času se svými starými přáteli a věnovat ho více novým lidem přicházejícím do vašeho života. To ještě neznamená, že byste někoho soudili, kritizovali nebo opouštěli. Nejste díky tomu větší snobové ani se nestraníte ostatních. Jen jste se rozhodli jednat podle zásad duchovního zákona přitažlivosti.

Přitahují nás lidé, jejichž postoje odrážejí ty naše. Přátelství je totiž tvořeno společnými zájmy. A s tím, jak se mění váš životní styl, přirozeně se poohlížíte po lidech, s nimiž máte cosi společného. Na ještě hlubší, metafyzické rovině jde o to, že vaše duševní postoje ovlivňují energetická centra ve vašem těle, jež se nazývají čakry. Každá z čaker odpovídá jiné oblasti života. To, o jakých životních otázkách přemýšlíme nejvíc určuje, které čakry jsou stimulovány. Podobně jako kdybychom měli radar, přitahujeme a sami jsme přitahováni lidmi s podobnými postoji.

Andělé vysvětlují, že čakry vysílají energetické vlny, jež se odrážejí nazpět podobně, jako je tomu u sonaru. Potkáme-li někoho s podobným energetickým vzorcem, budeme se díky odrazu energie jeho čaker cítit dobře. Takoví lidé nás přitahují a příjemně překvapují stejnými zájmy.

Když tedy například většinu času přemýšlíte o penězích a vlastním zabezpečení, ovlivní to vaši první čakru. Nazývá se kořenová čakra a naleznete ji dole, u kořene páteře. Jako magnet budete do svého okruhu přátel přitahovat lidi, kteří si také dělají starosti s financemi a majetkovým zajištěním.

Druhá čakra se nazývá sakrální a je spojená s otázkami těla. Nachází se na půli cesty mezi pupkem a kostrčí. Lidé s fyzickými problémy, lidé posedlí svou váhou, tělesnými potřebami, zdravím nebo lidé se závislostí mívají nevyrovnanou sakrální čakru a přitahují sobě podobné partnery.

Třetí čakru, neboli solar plexus, ovlivňuje strach z moci nebo naopak posedlost nadvládou. Tato čakra má své místo uprostřed našeho těla poblíž pasu za pupkem. Pokud se často zabýváme otázkami moci, přitahujeme lidi s podobným smýšlením.

Tyto tři nižší čakry mají spojitost s pozemskými záležitostmi. Čtvrtá, neboli srdeční čakra, je první ze skupiny čaker souvisejících s otázkami odkazujícími nás do vyšších sfér. Není náhodou, že duchovně zaměřené čakry se nacházejí v horních partiích těla. Srdeční čakra, která sídlí v hrudi, je spojená s láskou. Ti, kdo řeší srdeční záležitosti, jako je odpuštění, soucit a milostné vztahy, bývají označováni za lidi se zlatým srdcem. Ti mají tendenci přitahovat do svých životů další laskavé lidi.

Pátá čakra, jež má své místo poblíž ohryzku a je nazývána krční čarou, nás odkazuje na tvořivost a komunikaci. Ti, kdo se zabývají uměním nebo výukou, zejména pak v oblasti duchovna, uplatňují energii vycházející právě z krční čakry. Tuto čakru stimuluje především důraz na poctivý život, kdy usilujete o to, aby všechny vaše slova a činy byly v souladu s vaším vnitřním přesvědčením. Tím k sobě přivábíte podobně naladěné duše.

     Třetí oko je šestou čarou, zaměřenou na duchovní zrak a vize. Pokud už máte zkušenosti s vizualizací a meditací nebo jste přirozeně jasnozřiví, máte tuto čakru otevřenou. Budete do svého života přitahovat lidi s podobnými duchovními zájmy a schopnostmi.

Ušní čakry, které naleznete přímo nad obočím nalevo a napravo od něj, souvisejí se schopností naslouchat hlasu Ducha. Ti , kdo tiše meditují a dokáží zachytit vzkazy z nebe, otevřeli své ušní čakry a přitahují k sobě další naslouchače.

Uvnitř na samém vršku hlavy je korunní čakra, jež se aktivuje, kdykoli si člověk uvědomí, že jsme jedno s Bohem i všemi ostatními. Takto zaměřený jedinec přirozeně přitahuje podobně smýšlející duše sdílející stejnou duchovní cestu.

Řekněme tedy, že v minulosti se většina vašich myšlenek točila kolem pozemských záležitostí, jako jsou finanční starosti nebo sexuální touhy. Okruh vašich přátel sdílel podobná přesvědčení. Poté jste ovšem prožili duchovní procitnutí, jež vás přinutilo číst a meditovat o Božských otázkách. Tím se primární energie vašich čaker posunula. Namísto toho, abyste tedy jednali pod vlivem své první (s penězi související) nebo druhé (se sexem související) čakry, bude váš život ovlivňován čarou čtvrtou (spojenou s láskou) nebo pátou (spojenou s pravdou).

Jakmile dojde k tomuto posunu, zcela přirozeně ztratíte zájem o lidi, kteří žijí pod vlivem té čakry, která dříve ovlivňovala i vás. Začnete toužit po lidech sdílejících vaše nové přesvědčení nebo je budete sami přitahovat. Podle zákona přitažlivosti – pokud si udržíte pozitivní přístup – přijdou do vašeho života noví, podobně smýšlející přátelé.


ANDĚLSKÉ AFIRMACE

Abychom si pozvedli své sebevědomí a svou sebelásku, můžeme si každý den opakovat tyto afirmace. Můžeme si je také namluvit na kazetu a každý den si je pouštět, nebo napsat na lísteček a nalepit si je někam, kde je budeme mít stále na očích.

· Právě teď mě obklopují andělé.
· Andělé mě zahřívají a prosvěcují Božskou láskou.
· Přijímám tuto lásku od Boha a andělů.
· Zasloužím si lásku.
· Zasloužím si štěstí.
· Zasloužím si zdraví.
· Zasloužím si pomoc od nebes a tímto ji přijímám.
· Přivolávám Boha a anděly, aby mi pomáhali a vedli mě.
· Naslouchám svému vnitřnímu hlasu i pocitům.
· Můj vnitřní hlas a pocity jsou vedením od Boha a andělů.
· Nic jiného než toto vedení nepotřebuji.
· Následuji své vedení a naprosto mu věřím.
· Vím, že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.
· Přijímám andělskou lásku.
· Přijímám lásku.
· Miluji.
· Jsem láska.
· Rozdávám lásku.
· Jsem velmi milován/a.
· Všichni mě milují.
· Miluji všechny.
· Odpouštím všem.
· Odpouštím sám sobě.
· Posílám Božskou lásku všem, které potkávám.
· Pečlivě hlídám své myšlenky a toleruji jen ty pozitivní a láskyplné.
· Ve světě je spousta lásky.
· Je jí dost pro všechny.
· Na každého se dostane.
· Mám hojnost všeho.
· Přitahuji do svého života nádherné, milující lidi.
· Spolu s anděly vítáme nové příležitosti, jak sloužit světu.
· Neustále jsem odměňován/a.
· Můj život je harmonický a poklidný.
· Jsem klidný/á.
· Zářím.
· Jsem plný/á radosti.