Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strážní andělé_

strážní andělé    V Japonsku je strážný duch znám jako kami, v Barmě jako nat, v Řecku jako démon. V předkřesťanském Římě chlapce chránili bytosti zvané genius a dívky juno. Indiáni a všechny šamanské kultury věří v duchovní průvodce, kteří se mohou zjevit v jakémkoli tvaru, hlavně v podobě totemových zvířat nebo duchů předků.

    V islámu má každá osoba dva páry bytostí s názvem hafaza, přičemž jeden ji stráží ve dne a druhý v noci. Tito strážní andělé ochraňují věrné před démonickým jilmem a do knihy předčítané soudného dne zaznamenávají všechny jejich činy. V koránuse píše: „On (Alláh) vysílá strážce, kteří vás budou ochraňovat a kteří v okamžiku smrti vaši duši odvedou na správné místo.“

    V židovské tradici má každý anděla strážného, který mu byl přidělen při narození. Talmud uvádí, že každý člověk má minimálně jedenáct tisíc strážných andělů, i když převažuje víra, že každý má osobní anděly jen dva. Jednoho dobrého a jednoho zlého. Tento názor sdílí i křesťanská církev, jejíž tradice pochází minimálně ze třetího století před Kristem.

    Strážní andělé nejsou součástí oficiálního katolického dogmatu, i když Ježíš řekl: „Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Matouš 18:10). Katolické děti se však nicméně učí modlitbičce ke svému andělíčku strážnému,o níž papež Jan XXIII. Na Svátku strážných andělů 2. října 1959 řekl: „Musíme být živě a hluboce oddáni svému andělu strážnému a často a procítěně opakovat tuto krásnou modlitbu, kterou jsme se naučili v dětství.“ V češtině tato modlitbička zní: Obrazek

„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci
od škody i od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.“
 
Podle názoru Rudolfa Steinera, rakouského filozofa dvacátého století, s námi náš anděl strážný byl po všechny inkarnace a zná celou historii naší duše. Je to náš vnitřní učitel, onen „tichý hlásek v nás“.

 

    Ale jak ho rozeznáme? Jak s ním můžeme komunikovat? Nejprve je nutné přiznat mu existenci, a to nikoli jenom jako možnost, ale jako skutečnost, ačkoli rádi tuto realitu nazýváme psychickým jevem, případně duchem stvořeným Bohem. Na názvu zase tolik nezáleží; ve skutečnosti to může být dobrým začátkem k přiznání si své nevědomosti. Jako všechno stvořené je i toto velkým tajemstvím. Jenže tentokrát je to tajemství osobní, hluboce osobní. Anděl strážný je bytost, která nás zná lépe, než známe sami sebe. To může být poněkud zahanbující, možná i znepokojivé. Pokud jsme znepokojeni, je to znamením, že ještě nejsme smířeni se všemi svými skutky.

    Jenže nic se nedá skrýt. Rekapitulace našich životů – všech našich činů i prožitků – je velmi dobrou průpravou pro setkání s andělem strážným. Tento proces může spustit kterákoli emoce, ale pokud jsme schopni všeho se vzdát, včetně sebelítosti, zlosti, bolesti a viny a přijmout zodpovědnost za vlastní příběh, pak dosáhneme velmi zvláštního, vzácného stavu, v němž sídlí naše skutečné Já a které se nazývá pokora. Zde se mnoho z nás prvně setká s touto nekonečně trpělivou, soucitnou přítomností, jež nás tak dobře zná, se svým andělem strážným.

Odhalení jména vašeho anděla strážného

Obrazek    Někteří lidé shledávají, že jim v komunikaci s jejich andělem strážným nebo při prvním spojením s ním pomáhá znát jeho jméno, neboť podle tradice mají všichni andělé jména. To se dá udělat různými způsoby, přičemž tomu vždy předchází nejméně čtyřiadvacetihodinová očista. V této době byste se měli vyhnout všem sexuálním aktivitám a příjmu povzbuzujících látek, včetně masa a kořeněných jídel. Důvodem je uklidnění nervového a energetického systému. Takto jsme nejotevřenější příjmu a intuici.

    Nejpřímější cestou uhádnutí jména vašeho anděla strážného je napsat si všechny souhlásky abecedy na kartičky – pracovat se dá také s písmenky ze hry scrabble, vlastníte-li ji – a ty vložit do sáčku nebo taštičky. Zapalte bílou svíci a nějakou vonnou esenci, nejlépe kadidlo nebo kopál a myrhu. Po chvíli koncentrace vzneste své přání, třeba v podobě:

"Drahý Božský anděli,
co jsi vždy mým ochráncem, vůdcem
a spojencem,
prosím veď moji ruku při vytahování
písmen,
z nichž se skládá Tvoje jméno,
abych si ho mohl(a) vepsat do srdce
a uctívat Tě jako přítele, jímž mi jsi.
Když zavolám Tvé jméno,
buď prosím se mnou
a ukaž mi jasně cestu světla a lásky."

    Nyní z taštičky nebo sáčku vytáhněte písmeno a zapište si ho na čistý arch papíru. Písmeno pak vraťte k ostatním, zatřeste jimi a vytáhněte další. Tento proces opakujte tak dlouho, dokud nevytáhnete tři nebo čtyři písmena – ohledně počtu se nechte vést intuicí. Řekněme, že jste si vytáhli tři písmena M, D a R, které doplníte samohláskami a přidáte koncovku EL. Může vám vyjít například „aMaDRiEL“ nebo oMDiRiEL“. Zkoušejte různé kombinace, přičemž vždy dodržujte pořadí souhlásek tak, jak jste si je vytáhli. Musí vám vyjít jméno, s kterým budete rezonovat. To je jméno vašeho anděla strážného. Obrazek

    Nedělejte si starosti s tím, že se jedná o iracionální nebo náhodnou metodu. Máte povolení vesmíru, respektive vašeho anděla strážného, který vám vede ruku nejpřímější cestou, takže procesu důvěřujte.

Andělé – patroni

    Existuje mnoho andělů, kteří vládnou přírodním živlům, jako je déšť a vítr, nebo určitým vlastnostem, například síle nebo moudrosti. Tito andělé se nazývají patroni a nejznámější jsou uvedeni v následujícím seznamu:

 

Cesty – Rafael

Příležitosti – Barakiel, Rubiel

Čistota – Tahariel

Příroda – Orifiel

Ctižádost – Gabriel

Ptáci – Arael, Anpiel

Dennísvětlo – Šamšiel

Rostliny – Sachluf

Déšť – Riddia, Matariel, Zafiel

Samota – Kassiel

Harmonie – Itqal

Síla – Zaruch

Hrom – Ramiel, Uriel

Smrt – Cafkiel, Gabriel

Léčení – Rafael

Sňatek – Anael/Hagiel

Lesy – Zuflas

Sníh – Šagiel

Léto – Gargatel

Soumrak – Aftiel

Lůno – Armisael

Sny – Gabriel

Milosrdenství – Vasiariah, Zadkiel

Spravedlnost – Zadkiel, Vasiariah

Mír – Serafiel

Stromy – Maktiel

Moře – Rahah

Svoboda – Terathel

Naděje – Fanuel

Těhotenství – Temeluch

Nadšení – Jelial

Trpělivost – Achaiah

Noc – Lailah

Úsvit – Rafael

Oheň – Michael

Věda – Rafael

Ochrana – Lahabiel

Vítr – Moriah

Osud – Oriel

Voda – Gabriel

Paměť – Zachariel

Výživa – Asda

Plodnost – Tezalel

Vzduch – Rafael

Početí – Lailah

Země – Uriel

Podzim – Guabarel

Zemědělství – Risnuch, Habuhiah

Pochopení, soucit - Rahmiel

Zdraví – Rehael

Porod – Armisael, Gabriel

Znalosti – Rafael

Pravda – Amitiel

Zpěv – Radueriel

Prosperita – Librabis

Zrak – Mahzian

Proudy – Nahariel

Ztráta – Rochel

Přátelství – Mihr

Zvířata - Behemiel